Bapa yang Mahabaik, kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, terutama karena Engkau telah menciptakan kami sebagai gambar dan rupa-Mu sendiri.

Kami mohon kepada-Mu, berkatilah dan lindungilah anak-anak yang masih dalam kandungan  para ibu, serta selamatkanlah mereka dari kekejian aborsi. Berikanlah kekuatan dan cinta kasih yang besar kepada orang tua mereka agar dapat berkorban jiwa raga untuk keselamatan anak-anak mereka.

Kami berdoa bagi mereka yang pernah melakukan dan terlibat dalam aborsi yang disengaja, agar hati mereka sungguh disentuh dan dipulihkan oleh cinta-Mu, sehingga tidak mengulangi kekejian itu lagi. Kami berdoa agar mereka dipenuhi dengan damai dan penghargaan yang baru akan keluhuran martabat kehidupan.

Kami persembahkan kepada-Mu semua orang yang berjuang membela kehidupan, khususnya gerakan "Youth Mission 4 Life" (YM4L). Penuhilah dengan kekuatan-Mu, supaya dengan semangat cinta, mereka selalu setia memperjuangkan kehidupan. Lindungilah seluruh kehidupan mereka dari kuasa kegelapan, dan bimbinglah dengan Roh-Mu agar mereka sungguh bertumbuh dalam kekudusan, mewartakan janji keselamatan, serta berjuang untuk kemuliaan-Mu.

Di dalam kuasa nama Yesus, bersama kurban Ekaristi di seluruh dunia, dan dengan penyertaan doa Bunda Maria, Santo Yosef, serta para malaikat dan orang kudus, kami satukan doa ini ke hadirat-Mu, bagi kemuliaan Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya.

Amin.

Share for life

Support life with sharing to your friends!